Agence immobilière  CENTURY 21 Horeca 91
 1. Immobilier
 2. Fonds de commerce
 3. Achat Restaurant
 4. Achat Restaurant Essonne (91)
[('rang', 1), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664955624-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne
[('rang', 2), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664958837-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne
[('rang', 3), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959081-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne
[('rang', 4), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959100-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne
[('rang', 5), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959106-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne
[('rang', 6), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959115-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne
[('rang', 7), (u'sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), (u'v5icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), (u'big', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), (u'list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), (u'v5sheet', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), ('type_image', u'photo'), (u'small', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), (u'v5smallicon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), ('type', 'image'), (u'v5list', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg'), (u'icon', u'https://www.horecanet.fr/storage/agences/agence_000001/images/affaires/affaire_217192/oel54acf7j7kbjcv1rtts55ibs1664959125-217192.jpg')]
Restaurant à vendre - 216.0 m2 - 91 - Essonne

Restaurant à vendre 216 m2 - Essonne - 91

Ref: 10217192
543 500 €
PERF (Potentiel de l'Entreprise et Rentabilité Financière) : 151 082 €
91 - RESTAURANT-Situé au cœur d'un centre-ville animé et charmant de l'Essonne, ce restaurant franco-italien bénéficie d'un emplacement n°1. Avec une surface commerciale de 164 m² et une spacieuse terrasse de plus de 90 places, très prisée pendant la saison estivale, cet établissement sort définitivement de l'ordinaire. Il profite également de places de stationnement à proximité, ce qui constitue un avantage majeur pour attirer et accueillir une clientèle aisément. L'aménagement intérieur ainsi que la décoration sont soignés et de haute qualité. En témoignage de son succès, ce restaurant a enregistré un chiffre d'affaires HT de plus de 855 000 € pour l'année 2022. Avec un PERF dépassant les 151 000 €, cette affaire représente une opportunité financièrement attrayante. Ne manquez pas cette occasion, le prix frais d'agence inclus (FAI) est de 543 500 €. Référence : 91-217192.
Contacter l'agence

Fiche détaillée du bien

Description

 • Département 91

En quelques chiffres

 • Type de bail Commercial
 • Se termine le 31/12/2025
 • Loyer annuel HT et HC 30 000 €
 • C.A.H.T TOTAL 855 050 €

En quelques mots

 • Horaires d'ouverture 12H00-14H30 / 19H00-23H00
 • Fermeture hebdomadaire Lundi matin, Lundi AM, Dimanche AM
 • Fermeture annuelle 5 semaines

Les performances énergétiques

Notre agence CENTURY 21 Horeca 91

CENTURY 21 Horeca 91

CENTURY 21 Horeca 91

16 route de Corbeil 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
voir le téléphone
Contacter l'agence

Écrivez-nous à propos de votre projet

Civilité *
Je valide ma demande
Votre message a été envoyé avec succès !

Merci de nous avoir envoyé votre message. Suite à votre demande, l’agence CENTURY 21 Horeca 91 (174375453) prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Envoyer à un ami

Envoyer